Predmenštruačná depresia

Čo je predmenštruačná depresia?

Predmenštruačná depresia, často tiež označovaná ako predmenštruačný syndróm (PMS), je stav, ktorý sa vyskytuje u niektorých žien v dňoch pred menštruáciou.

Predmenštruačná depresia je súčasťou širšieho spektra predmenštruačných symptómov, ktoré môžu zahŕňať emocionálne, psychické a fyzické príznaky.

Depresívne príznaky môžu zahŕňať: 

  • smútok,

  • úzkosť,

  • podráždenosť,

  • náladové výkyvy.

Prečo sa deje?

Hoci presná príčina nie je plne pochopená, predmenštruačná depresia je spojená s hormonálnymi zmenami, ktoré nastávajú počas menštruačného cyklu.

Fluktuácie v hladinách estrogénu a progesterónu môžu ovplyvniť chemické látky v mozgu, ako je serotonín, ktorý ovplyvňuje náladu.

U koho sa môže vyskytnúť predmenštruačná depresia?

Predmenštruačná depresia sa môže vyskytnúť u žien v reprodukčnom veku a u každej sa môže prejavovať inak. 

Niektoré ženy môžu zažívať miernu podráždenosť, zatiaľ čo iné môžu mať vážne depresívne príznaky.

Predmenštruačná depresia môže zasahovať do osobného, profesionálneho aj sociálneho života ženy. Môže ovplyvniť pracovný výkon, vzťahy a celkovú kvalitu života.

Dá sa predmenštruačná depresia liečiť?

Liečba závisí od toho, ako závažné sú jednotlivé symptómy. Pomôcť však môže zmena v životnom štýle, ako je zvýšená fyzická aktivita a vyvážená strava. V niektorých prípadoch môže byť potrebná medicínska intervencia, ako je užívanie antidepresív alebo hormonálna terapia.

Pomôcť môžu aj výživové doplnky, ktoré zmiernia príznaky PMS a pomôžu upraviť nepravidelné a rozhádzané cykly.

pms

Zdroj: Adobestock.com