FAQ

Dodanie tovaru zabezpečuje spoločnosť GLS, General Logistics System Slovakia, s.r.o.. GLS zabezpečuje spoľahlivé kuriérske služby vysokej kvality a svojim portfóliom služieb ponúka vysoký komfort doručovania balíkov pre tisíce zákazníkov denne po celom Slovensku.

Lehota dodania predstavuje 10 pracovných dní a začína plynúť v závislosti od Kupujúcim zvolenej platobnej možnosti nasledovne:

  • pri platbe platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány momentom doručenia potvrdenia o prijatí a zaplatení objednávky,

Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu zmluvnému prepravcovi najneskôr v posledný deň danej lehoty.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány podľa pokynov príslušného poskytovateľa služieb elektronickej platobnej brány.

Záväzok Kupujúceho zaplatiť cenu tovaru a cenu nákladov na balenie a dodanie tovaru v zmysle objednávky  je splnený momentom pripísania platby vo výške kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

Informácie o možnostiach uplatnenia reklamácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

O možnostiach riešenia reklamácie sa môžete informovať aj telefonicky na zákazníckej linke: +421 905 867 177 alebo prostredníctvom zákazníckeho e-mailu na adrese: info@lejdyeshop.sk.