Bazálna teplota

Bazálna teplota je telesná teplota, ktorá sa meria ihneď ráno po zobudení. Teplota sa meria pred akoukoľvek fyzickou aktivitou, taktiež pred návštevou toalety. Meranie bazálnej teploty má vysoký význam pre ženy, ktoré si sledujú svoju plodnosť, aj preto je nazývaná "bazálna teplota plodnosti".

Sledovanie bazálnej teploty považujeme za metódu sledovania plodnosti,ktorá je založená na sledovaní cyklických zmien bazálnej teploty počas menštruačného cyklu. 

Počas jednotlivých fáz menštruačného cyklu sa menia hodnoty bazálnej teploty. Vo folikulárnej fáze menštruačného cyklu hladiny estrogénu stúpajú,a tým spôsobujú zvýšenie bazálnej teploty. Po ovulácii, stúpajú hodnoty hormónu progresterón a tie navyšujú hodnoty bazálnej teploty ešte viac. Nárast teploty je pomerne malý, avšak môže byž indikátorom ovulácie. 

Pokiaľ bude žena sledovať svoju bazálnu teplotu pravidelne, bude jasne viditeľný nárast teploty po ovuláci. Zvýšenie teploty pretrváva až do konca cyklu, kedy začne menštruácia. Pomocou bazálnej teplody následne dokáže žena odhaliť svoje plodné dni, ktoré sú približne v období ovulácie, pravdepodobnosť tehotenstva je vtedy najvyššia.

Bazálna teplota nemá úplnu spoľahlivosť, môže byť ovplyvnená viacerými faktormi ako je napríklad choroba, nepravidelný spánok, stres, alkohol a veľa ďalších.