Umelé oplodnenie

Čo je umelé oplodnenie?

Umelé oplodnenie, známe aj ako asistovaná reprodukcia je proces, pri ktorom sa oplodnenie vajíčok a spermií uskutočňuje mimo ženské telo. Hlavným cieľom je pomôcť párom, ktoré majú problém s plodnosťou, aby aj oni dosiahli tehotenstvo.

Proces umelého oplodnenia

Umelé oplodnenie zahŕňa niekoľko krokov:

  1. Stimulácia ovulácie: Žena berie hormonálne lieky na stimuláciu vaječníkov, aby vyprodukovali viac vajíčok.

  2. Odoberanie vajíčok: Pod anestéziou sa odoberajú zrelé vajíčka z vaječníkov.

  3. Oplodnenie: V laboratóriu sa vajíčka oplodia spermiami partnera alebo darovateľa.

  4. Kultivácia embryí: Oplodnené vajíčka (embryá) sa niekoľko dní pestujú v laboratóriu.

  5. Transfer embrya: Jedno alebo viac embryí sa prenesie do maternice ženy. Následne sa čaká na výsledok, či sa embryo uchytí.

Kde vykonávajú umelé oplodnenie?

Umelé oplodnenie sa vykonáva v špecializovaných reprodukčných klinikách po celom svete. Výber kliniky závisí od reputácie, úspešnosti procedúr a cenovej dostupnosti.

Koľko stojí umelé oplodnenie?

Cena je variabilná a ovplyvňujú ju rôzne faktory. Zdravotné poisťovne však často kryjú náklady na všetky nevyhnutné vyšetrenia počas fázy stimulácie, ako aj na samotný proces extrakcie vajíčok, základnú procedúru oplodnenia prostredníctvom metódy in vitro fertilizácie (IVF) a implantáciu čerstvých embryí do maternice. 

Pokiaľ ide o lieky potrebné na stimuláciu, poisťovňa obvykle prispieva dve tretiny ich ceny, zatiaľ čo zvyšok financuje pacient. Tieto podmienky sú však viazané na vekový limit do 39 rokov.

V prípade, že ste samoplatca, jeden cyklus umelého oplodnenia vás orientačne vyjde okolo 2500 – 3000 €.

Aká je úspešnosť pri umelom oplodnení?

Úspešnosť umelého oplodnenia závisí od mnohých faktorov, vrátane veku ženy, príčiny neplodnosti a kvality embryí. Vo všeobecnosti ale úspešnosť klesá s vekom ženy.

Riziká umelého oplodnenia

Umelé oplodnenie však prináša aj rôzne riziká, ktoré je dôležité zvážiť. Tu sú niektoré z hlavných rizík spojených s týmto procesom:

Riziko viacpočetného tehotenstva

Oplodnenie viacerých embryí môže viesť k viacpočetnému tehotenstvu (dvojčatá, trojčatá alebo viac). Viacpočetné tehotenstvo zvyšuje riziko predčasného pôrodu, nízkej pôrodnej hmotnosti a komplikácií počas tehotenstva a pôrodu.

Riziko ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS)

Tento stav môže nastať ako reakcia na hormonálne lieky používané na stimuláciu vaječníkov. OHSS môže spôsobiť opuchnutie vaječníkov a bolestivé príznaky, v zriedkavých prípadoch môže byť aj život ohrozujúci.

Emočný a psychický stres

Celý proces umelého oplodnenia môže byť emocionálne náročný, často sprevádzaný striedaním nádeje a sklamaní, čo môže vyvolať psychické a emočné napätie.

Riziko ektopickej (mimomaternicovej) gravidity

V tomto prípade dochádza k implantácii embrya mimo maternice, čo je zdravotný stav, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Je dôležité, aby páry, ktoré uvažujú o umelom oplodnení, hovorili s odborníkmi na plodnosť a plne rozumeli možným rizikám a výhodám tohto procesu.

ivf

Zdroj:Adobestock.com