Spermiogram

 

Čo je spermiogram?

Spermiogram je laboratórny test, ktorý sa používa na vyhodnotenie zdravia a výkonnosti mužských spermií. Tento test analyzuje semennú tekutinu. Spermiogram poskytuje dôležité informácie o:

 • množstve,

 • pohyblivosti (schopnosti pohybu), 

 • morfológii (tvare) a ďalších aspektoch spermií.

Na čo sa používa spermiogram?

Spermiogram sa používa hlavne na:

 • Diagnostiku mužskej neplodnosti: Pomáha zistiť, či sú v semene nejaké problémy, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť muža oplodniť vajíčko.

 • Kontrolu úspešnosti vasektómie: Po vasektómii, chirurgickom zákroku na prerušenie mužských semenných ciest a zabránenie uvoľneniu spermií, sa spermiogram používa na potvrdenie, že v ejakuláte už nie sú žiadne spermie.

Aké parametre sa hodnotia v spermiograme?

V spermiograme sa hodnotia:

 • Koncentrácia spermií (počet spermií na mililiter semena).

 • Celkový počet spermií v ejakuláte.

 • Pohyblivosť spermií: Hodnotí sa, aký percentuálny podiel spermií sa pohybuje a akým spôsobom.

 • Morfológia spermií: Posudzuje sa tvar spermií a identifikujú sa akékoľvek abnormality.

 • Životaschopnosť: Určuje sa, aký podiel spermií je nažive.

 • PH semena: Hodnota pH môže ovplyvniť schopnosť spermií oplodniť vajíčko.

 • Prítomnosť bielych krviniek: Môže naznačovať infekciu alebo zápal.

Ako sa vykonáva spermiogram?

Spermiogram sa zvyčajne vykonáva tak, že muž poskytne vzorku semena prostredníctvom masturbácie priamo do sterilného kontajnera v laboratóriu alebo v súkromí. Vzorka sa potom odovzdá laboratóriu na analýzu. Niekoľko dní pred odberom vzorky je potrebné dodržať pokyny týkajúce sa abstinencie od ejakulácie, aby boli výsledky čo najpresnejšie.

Čo ovplyvňuje výsledky spermiogramu?

Výsledky spermiogramu môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, vrátane nedostatočnej abstinencie, nedávnej choroby, stresu, a životného štýlu, ako je fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a nezdravá strava

odber spermii

Zdroj: Adobestock.com