Rizikové tehotenstvo

 

Čo je rizikové tehotenstvo?

Rizikové tehotenstvo je stav, pri ktorom existuje zvýšené riziko komplikácií pre tehotnú ženu alebo jej nenarodené dieťa. Tento termín sa používa, keď tehotenstvo predstavuje vyššie zdravotné riziká než obvykle, čo môže vyžadovať špeciálnu starostlivosť alebo monitorovanie zo strany zdravotníckeho personálu.

Príčiny rizikového tehotenstva

  • Vek matky: Ženy vo veku pod 18 rokov alebo nad 35 rokov majú vyššie riziko komplikácií počas tehotenstva a pôrodu.

  • Zdravotný stav matky: Chronické ochorenia, ako je hypertenzia, diabetes, autoimunitné poruchy,  a problémy s obličkami alebo srdcom, môžu zvyšovať pravdepodobnosť komplikácií.

  • Viaceré tehotenstvá: Tehotenstvá s dvojčatami, trojčatami alebo viacerými plodmi predstavuje taktiež vyššie riziko pre zdravotné komplikácie.

  • Problémy s plodom: Rizikové tehotenstvo môžu indikovať aj abnormálne vývojové problémy, genetické alebo chromozomálne abnormality plodu.

  • Životný štýl a vonkajšie faktory: Nezdravé návyky ako fajčenie, konzumácia alkoholu, drogy, nedostatočná výživa a vystavenie sa toxickým látkam, môžu negatívne ovplyvniť tehotenstvo.

Je možné mať zdravé dieťa aj pri rizikovom tehotenstve?

Áno, aj pri rizikovom tehotenstve je možné mať zdravé dieťa, najmä ak je tehotenstvo správne monitorované a manažované zdravotníckym personálom.

v závislosti od konkrétnych rizík však môže byť potrebné špeciálne sledovanie, vrátane častejších návštev u lekára, špeciálnych ultrazvukových vyšetrení, a možno aj iných testov.

Môžete mať pri rizikovom tehotenstve prirodzený pôrod?

Možnosť prirodzeného pôrodu závisí od konkrétnych okolností a rizík spojených s tehotenstvom. Vo väčšine prípadov však môže byť bezpečnejší cisársky rez.

rizikove tehotenstvo

Zdroj: Adobestock.com 

ALT: rizikove tehotenstvo