Plodová voda

Čo je plodová voda?

Plodová voda je tekutina, ktorá obklopuje a chráni plod počas tehotenstva. Nachádza sa v plodových obaloch, konkrétne v amniotickom vaku, a poskytuje prostredie potrebné pre rast a vývoj plodu.

Aké funkcie plní plodová voda?

  • Ochrana: Chráni plod pred nárazmi a mechanickými poraneniami.

  • Regulácia teploty: Pomáha udržiavať stabilnú teplotu okolo plodu.

  • Vývoj pľúc: Umožňuje plodu cvičiť dýchanie a podporuje správny vývoj pľúc.

  • Pohyb: Poskytuje dostatok priestoru pre voľný pohyb plodu, čo je dôležité pre vývoj svalov a kostí bábätka.

  • Prevencia infekcií: Obsahuje látky, ktoré môžu pomôcť chrániť plod pred infekciami.

Kedy sa tvorí?

Plodová voda sa začína tvoriť už krátko po oplodnení a množstvo vody sa postupne zvyšuje až do približne 36. týždňa tehotenstva, keď dosiahne svoj maximálny objem okolo 800 až 1000 ml. Potom sa jej množstvo môže až do pôrodu mierne znížiť.

Ako sa monitoruje plodová voda?

Plodová voda sa pravidelne monitoruje ultrazvukom počas tehotenských prehliadok. Lekári sledujú jej množstvo a vzhľad, čo im môže poskytnúť dôležité informácie o zdraví plodu a priebehu tehotenstva.

Čo je polyhydramnión a oligohydramnión?

Polyhydramnión je stav, keď má žena príliš veľa plodovej vody. Môže to byť spojené s problémami ako cukrovka u matky alebo vrodené vady plodu. 

Oligohydramnión je naopak stav, keď je plodovej vody príliš málo. Tento stav môže byť spôsobený problémami s obličkami plodu alebo predčasným prasknutím plodových obalov.

Kedy navštíviť lekára?

Ak máte akékoľvek obavy ohľadom množstva plodovej vody alebo ak zaznamenáte únik tekutiny, je dôležité okamžite kontaktovať svojho lekára.