BMI - Body Mass Index

Čo je BMI (body mass index) ?

BMI (Body Mass Index), alebo index telesnej hmotnosti, je vzťah medzi telesnou hmotnosťou a telesnou výškou. Pomocou BMI možno určiť, či je hmotnosť osoby v optimálnom rozmedzí alebo či existuje riziko spojené s nadváhou alebo obezitou.

Výsledok BMI teda slúži ako orientačný ukazovateľ zdravotného stavu v súvislosti s telesnou hmotnosťou.

Ako vypočítať BMI?

Výpočet BMI je pomerne jednoduchý a zahŕňa delenie telesnej hmotnosti v kilogramoch (kg) výškou v metroch (m) na druhú.

Výpočet BMI je tak základným nástrojom pre individuálnu analýzu telesnej hmotnosti, ktorý pomáha identifikovať potenciálne zdravotné riziká spojené s extrémnymi hodnotami hmotnosti.

BMI vzorec

Vzorec pre výpočet BMI vyzerá nasledovne: 

BMI = hmotnosť (kg) / (výška (m))^2. 

Tento vzorec umožňuje ľahko zistiť, či je vaša hmotnosť v normálnom rozsahu, alebo sa nachádzate v kategórii podváhy, nadváhy, alebo obezity.

BMI kalkulačka

Pre presný a rýchly výpočet BMI môžete využiť online BMI kalkulačku, ktorá vám po zadaní vašej hmotnosti a výšky okamžite poskytne výsledok. Táto praktická pomôcka vám jednoducho pomôže zistiť, či je vaša telesná hmotnosť v optimálnom rozsahu.

bmi index
Zdroj: Shutterstock.com