Cervikálny / cytologický / Pap test

Minimálne raz za rok Vám Váš gynekológ počas vyšetrenia vykoná PAP test. Tento test slúži na včasné odhalenie a zachytenie nádorových a prenádorových zmien krčka maternice.